The whole week is open for you!

All students and staff at the University of Gothenburg and Chalmers are welcome to participate in events during the week. Some events require you to register, but otherwise you are free to show up when ever, where ever!

Wednesday 6/11

Arrangör: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Föreläsning+Panel:

Många upplever idag att katastrofala klimatförändringar inte bara är ett framtida hot utan redan har börjat. Vilka är möjligheterna för miljörörelsen att mobilisera när "hopp" om att rädda världen blir allt svårare att upprätthålla? Vad betyder det – praktiskt, mentalt och känslomässigt - att överge sociala modeller som länge varit dominerande i moderna samhällen och skapa nya? Under evenemanget belyser vi nya klimatprotester, kollapsologi och omställningsaktivism.

Miniföreläsningar:

Fridays For Future – resultat från en internationell enkätstudie, Mattias Wahlström, docent sociologi

Kollektivboende och byggemenskaper - alternativ för hållbart boende?, Håkan Thörn, professor sociologi

SSESA Social Science Environment Student Association presenterar sin verksamhet

 

Panel:

Moderator Carl Cassegård (professor sociologi). Medverkande: Daniel Kraft (psykolog), Sanya Falkenstrand (omställare), och Åsa Wettergren (professor sociologi).

Omställning och/eller kollaps - Behöver klimataktivismen hopp?

Arrangör: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Föreläsning:

Cecilia Solér är forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Cecilias forskning om hållbar konsumtion handlar om hur konsumtionskultur och marknadsföring påverkar våra konsumtionsmönster. Hur påverkar konsumtion som identitet påverkar vår ständigt ökande konsumtion av kläder, mobiltelefoner, möbler mer mera. I detta sammanhang studerar Cecilia hur olika företags marknadsföring påverkar normer kring vad som bör köpas för att vara accepterad i olika miljöer, dessutom studeras hur vårt sätt att koppla ihop vår identitet med konsumtion påverkar välmående och stress.

Ett annat fält Cecilia forskar kring handlar om konkurrens mellan olika miljömärkningssystem inom globala värdekedjor och vilka effekter denna konkurrens har på miljö och social rättvisa. Cecilia arbetar även med kollegor i Indien där hon studerar hur och under vilka förutsättningar konsumtion kan vara en väg ut ur fattigdom.

Konsumtionskultur och hållbarhet går det att förena?

Arrangör: Göteborgs Centrum för hållbar utveckling, Ekocentrum och Göteborgs FN-förening

Föreläsning:

Wednesday: 18.00 – 19.30

Ekocentrum, Aschebergsgatan 44

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje tillfälle berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 12 om hållbar produktion och konsumtion. Dessa mål binds ihop bland annat genom de två delmål som handlar om att främja en hållbar turism. Medverkar gör Erik Lundberg från Centrum för turism vid Göteborgs Universitet, samt Jörgen Larsson från Fysisk resursteori på Chalmers som både varit med och utvecklat webb-verktyget klimatsmartsemester.se

Hållbar turism - Globala målen 8 & 12

Arrangör: Handelas Students for Sustainability, HaSS

Föreläsning:

Wednesday: 12.00-13.00

B33, Handelshögskolan vid Göteborgs Unviersitet

För sjunde året i rad anordnade HaSS en studieresa kallad EnviroTravel med syftet att studera någon typ av hållbarhet i världen. I juni åkte 11 studenter till Costa Rica för att lära sig mer om deras mål mot att bli koldioxidneutrala. Costa Rica är ett framgångsexempel vad gäller förnyelsebar energi då de under 2016 lyckades klara sig på enbart förnyelsebar energi i 250 dagar, följt av 300 dagar år 2017. Det Costa Rica lyckats med är att skapa strukturer som ger incitament för hållbar utveckling och implementerat dessa i samhället och därmed också skapat en medveten befolkning. Deltagarna kan förvänta sig massvis med kunskap som vi hämtat från de 9 studiebesök som genomfördes.

De 50 första som anmäler sig till eventet (via anmälnignslänken) kommer få gratis lunch.

EnviroTravel 2019

Host: School of Global Studies

Seminar:

Agenda 2030 is the most ambitious framework for global and sustainable development in history. The Agenda is based on 17 goals, 169 targets and about 300 indicators, and it can be understood as ‘governance through goals and numbers. This roundtable interrogates and debates the relevance, effectiveness and implementation of such a goal-driven approach in an increasingly unruly world, dominated by uncertainty, geopolitics, populism, and contestations of multilateral cooperation.

Panelists:

  • Christian Azar (Professor of Energy and Environment, Chalmers University of Technology),

  • Sofie Hellberg (Senior Lecturer in Peace and Development Research, School of Global Studies, University of Gothenburg),

  • Sverker Jagers (Professor of Political Science and Director of Centre for Collective Action Research (CeCAR), University of Gothenburg),

  • Merritt Polk (Professor of Human Ecology, School of Global Studies, University of Gothenburg),

 

Moderator: Fredrik Söderbaum (Professor of Peace and Development Research, School of Global Studies, University of Gothenburg)

Saving the planet and leaving no-one behind: Can ‘governance through goals’ work in an unruly world?

Arrangör: Social Science Environmental Student Association

Movie Screening

Wednesday: 18.00 – 20.30

Studenternas Hus, Götabersgatan 17

Social Science Environmental Student Association invites all students to a thrilling movie screening on the topic of sustainable development. We also provide sustainable snacks!

Vote for what movie we should screen here

Sustainable movie and snacks!

Arrangör: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Centrum för Konsumtionsvetenskap

Föreläsning:

Wednesday: 13.00-13.45

SEB-salen, Handelshögskolan Vasagatan 1

Produktionen av kläder och mode är genom sitt nyttjande av naturresurser en av de industrier som har enskilt störst miljöpåverkan. Samtidigt slänger svenskarna mer textilier per år än någonsin, vilket har ytterligare implikationer för miljön när resursintensiva tygprodukter som kläder inte återvinns. Elias Mellander och Magdalena Peterson McIntyre från projektet Hållbara Garderober vid Handelshögskolan i Göteborg berättar under denna föreläsning mer om attityder, behov och beteenden som omger bruket av kläder.

Hållbara garderober 

Host: Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet

Föreläsning

Wednesday: 15.00-16.30

Campus Haga B110, Sprängkullsgatan 19

Under 2018 gjorde Helena Römmelmann en fältstudie i Sydafrika kring matsäkerhet bland unga vuxna i Kapstaden genom Sida. Helena är utbildad socionom och har en masterexamen inom riskhantering i samhället med fokus på att utveckla hållbara samhällen för människa och miljö. Helena besöker under Act Sustainable Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet för att dela med sig av sina erfarenheter från Sydafrika med fokus på matsäkerhet och klimatförändringarnas påverkan.

Matsäkerhet och klimatförändringarna – hur hänger de ihop?

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle